Język:

  • Hydrologia i hydraulika rzek

  • Tamy

  • Dostawa i użytkowanie wody

  • Elektrownie wodne i przepompownie

  • Jakość wody

  • Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska

You are here

Gospodarka wodna i ochrona środowiska

Bezpieczna przyszłość

Od momentu powstania w latach sześćdziesiątych XX wieku w dziejach Grupy AYESA zaznaczyły się genialne wykonania w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska.

W gospodarce wodnej podejmujemy działania, których wspólnym celem jest optymalne użytkowanie wody; wdrażamy rozwiązania obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z gospodarką wodną, a mianowicie: hydrologią, hydrauliką rzek, budową tam, dostawą i użytkowaniem wody, hydroforniami centralnymi i przepompowniami i jakością wody.

W ochronie środowiska naturalnego nie tylko działamy na rzecz  zrównoważonego rozwoju ale również zajmujemy się przeciwdziałaniem negatywnym skutkom działalności człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu środowiska przemysłowego.

Najważniejsze projekty