Język:

You are here

Systemy Zarządzania Jakością

Spełniamy oczekiwania naszych klientów

W Ayesie rozumiemy, że rozwój naszej działalności wymaga przyjęcia procedur zarządzania, które zagwarantują jakość, poszanowanie środowiska, bezpieczeństwo informacji oraz bezpieczeństwo i higienę pracy, zgodnych z międzynarodowymi normami, dotyczących wszystkich produktów i usług, które oferujemy. Filozofia ta pozwala nam sprostać wymaganiom rynku i oczekiwaniom naszych klientów.

Dlatego w różnych działach posiadamy systemy zarządzania certyfikowane przez akredytowane jednostki:

  • System Zarządzania Jakością, zgodnie z Normą ISO 9001
  • System Zarządzania Środowiskowego, zgodnie z Normą ISO 14001
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodnie z Normą ISO 27001
  • System Zarządzania Jakością Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Normą OHSAS 18001
  • System Zarządzania Jakością w Branży Lotniczej i Kosmonautyce, zgodnie z Normą EN 9100
  • Zarządzanie I+B+R, zgodne z normą UNE 166002
  • System Zarządzania energią, zgodnie z UNE-EN ISO 50001


Dzięki tym procedurom zarządzania staramy się zwiększyć naszą konkurencyjność, zdobyć i umocnić zaufanie naszych klientów oraz sprawić, iż nasi pracownicy będą odczuwali satysfakcję z przynależności do naszej organizacji i jakości wykonanej pracy.

Informacje powiązane