Język:

You are here

Kodeksu etycznego

Wspólne zobowiązanie do zachowania zasad etyki

Nasz model zarządzania zakłada, iż etyka biznesowa jest podstawową wartością niematerialną, tym samym firma prowadzi politykę zerowej tolerancji wobec korupcji, co znajduje odzwierciedlenie nie tylko w naszym kodeksie etycznym, ale i we wszystkich podejmowanych działaniach.

Informacje powiązane
Code of ethics [PDF 835.63 KB.]